Largest eyewear range immediately available!
brezplačna dobava in vračilo blaga   
pravica do vračila blaga v toliko dneh: 30  
0
0
Košarica
 
Your basket is empty.
0
0
Sončna očala
Očala
Športna očala

 
 
 

Splošni pogoji poslovanja

 
Začetna stran  > Splošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja
 

§1 Področje veljave

(1) Za pogodbe o prodaji in dobavi premičnin
(v nadaljevanju:»blago«) med vami kot stranko in nami, družbo Edeloptics GmbH, Straßenbahnring 19a, 20251 Hamburg, veljajo izključno spodaj navedeni Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju:»SPP«), v različici, ki je bila veljavna v času sklenitve pogodbe.Kakršni koli vaši pogoji, ki se ne skladajo s spodaj navedenimi, se ne priznajo, razen če se izrecno strinjamo z njihovo veljavo.
(2) Ti SPP veljajo samo v primeru, da ste potrošnik v smislu 13. člena nemškega Civilnega zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).Potrošnik je skladno s 13. členom BGB vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

§2 Ponudba in sklenitev pogodbe

(1) Prikazi izdelkov v naši spletni trgovini, katalogih, oglasih in drugem reklamnem materialu, kot tudi v naši poslovalnici v Hamburgu, Nemčija, niso pravno zavezujoče ponudbe, temveč predstavljajo levabilo k dajanju ponudbe (tako imenovani invitatio ad offerendum).
(2) Pri naročanju v naši spletni trgovini, s pritiskom na gumb »Nakup« ob koncu postopka naročanja oddate zavezujoče naročilo blaga, ki se nahaja v vaši nakupovalni košarici.Takoj po oddaji vašega naročila vam bomo po elektronski pošti potrdili prejem naročila (potrdilo o prejemu).Potrdilo o prejemu še ne predstavlja sprejema prodajne pogodbe.Prodajna pogodba bo sklenjena šele takrat, ko bomo sprejeli vaše spletno naročilo s posebno potrditvijo naročila preko elektronske pošte ali izročitvijo blaga v roku 5 dni.
(3) Shranili bomo besedilo pogodbe in vam po elektronski pošti poslali podatke o naročilu.Ti SPP so vam vedno na voljo hier.
Pretekla naročila si lahko ogledate v svojem spletnem računu stranke.

§3 Cene

(1) Vse navedene cene ne vključujejo stroškov dostave.Višina Poštnina, ki jih nosite sami, je navedena v našem ceniku stroškov dostave.
(2) Za dobavo veljajo naše cene v trenutku naročila blaga in v valuti, ki ste jo izbrali.Vse cene vključujejo z zakonom določen davek na dodano vrednost (DDV) v vsakokratni zakonsko določeni višini, ki velja za dostavo znotraj držav Evropske unije.Pri dostavi v države izven Evropske unije DDV-ja ne obračunamo.Vendar pa ste sami dolžni poravnati morebitne uvozne davke in ostale carinske pristojbine v tisti državi, v katero vam dostavimo blago.V primeru dostave v Švico plačamo namesto vas morebitne uvozne davke in vse carinske pristojbine, se pravi, da vi ne nosite nobenih drugih stroškov, razen plačila blaga v državni valuti skupaj s Poštnina.

§4 Možnosti plačila, dobava, dostava/h4>
(1) Celotno nakupno ceno je treba po sklenitvi prodajne pogodbe takoj plačati, razen če je v spodaj navedenih odstavkih
(2–4) določeno drugače.
(2) Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi plačila:
  • Kreditna kartica. Trenutno sprejemamo te kartice: Visa, Mastercard in American Express. Plačilo s kreditno kartico se bo izvedlo z vašega bančnega računa, ko vam blago pošljemo.
  • Vnaprejšnje plačilo (Vnaprejšnja plačila zapadejo v plačilo v desetih delovnih dneh po naši potrditvi naročila. Če plačila ne bomo prejeli na naš bančni račun najpozneje v 21 dneh, se bo naročilo samodejno preklicalo.).
  • Povzetje (poštnina za pošiljko po povzetju 9,90 €)


(3) Dobava se izvrši po prejemu plačila, po povzetju ali kadar ponudnik plačilnih storitev, ki ste ga izbrali pri naročilu, potrdi sprejem tveganja.
(4) Če med pogodbenima strankama ne obstaja izrecen dogovor o tem, bomo po lastni presoji določili način, vrsto in ponudnika dostave.
(5) Nemudoma vas bomo obvestili o zamudah pri dobavi.

§5 Pravica do kompenzacije, pridržna pravica
Do kompenzacije ste upravičeni samo v primeru, če so vaši nasprotni zahtevki ugotovljeni za nesporne ali pravnomočne.Do uveljavljanja pridržnih pravic ste upravičeni samo na podlagi nasprotnih zahtevkov, ki izhajajo iz istega pravnega razmerja.

§6 Pravica do vračila

Če ste v naši spletni trgovini naročili blago, ste upravičeni do spodaj navedene pravice do vračila:
Poduk o pravici do vračila blaga:

Pravica do vračila blaga
Prejeto blago nam lahko brez navedbe razlogov vrnete v roku 30 dni. Rok začne teči s prejemom tega poduka v pisni obliki (na primer v obliki dopisa, telefaksa, e-pošte), vendar ne pred prejemom blaga s strani prejemnika (ob večkratni dobavi istovrstnega blaga ne pred dnem prejema prve delne dobave) in ne pred izpolnitvijo naše obveznosti obveščanja v skladu z 2. delom 246. člena v povezavi s 1. in 2. odstavkom 1. dela nemškega uvedbenega zakona v civilnem zakoniku (EGBGB – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) ter naših obveznosti v skladu s 1. stavkom, 1. odstavka 312g. dela nemškega civilnega zakonika (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch) v povezavi s 3. delom 246. člena EGBGB ). Za blago, ki ga ni mogoče poslati v paketu (na primer zelo veliki predmeti), nam lahko pošljete tudi pisno zahtevo za vračilo blaga. Za spoštovanje roka zadostuje, da je blago ali zahteva za vračilo blaga, ki ga ni mogoče poslati v paketu, odposlana v roku. V obeh primerih boste blago vrnili na naše stroške in tveganje. Blago ali zahtevo za vračilo blaga, ki ga ni mogoče poslati v paketu, pošljite na naslov:

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Nemčija
TeleFaks: +49 40 689878-828
E-naslov: info@edel-optics.si
Pri zahtevi za vračilo blaga, ki ga ni mogoče poslati v paketu, bo blago prevzeto pri vas.

Posledice vračila blaga V primeru uspešnega vračila blaga se morajo vrniti medsebojno prejete izpolnitve in izročiti morebitne pridobljene koristi. Ob poslabšanju blaga in za koristi izpolnitev (na primer koristi, pridobljene z uporabo), ki jih ni mogoče vrniti v celoti ali delno ali jih lahko vrnete le v slabšem stanju, nam morate za to plačati nadomestilo. Za poslabšanje blaga in pridobljene koristi nam morate plačati nadomestilo le, če so koristi ali poslabšanje blaga posledica ravnanja z blagom, ki presega ugotavljanje lastnosti in delovanja blaga. Pod »ugotavljanje lastnosti in delovanja blaga« se razume preizkušanje blaga, ki ga je običajno mogoče opraviti v trgovini. Obveznosti povračila plačila morajo biti izpolnjene v 30 dneh. Rok začne teči za vas, ko pošljete blago ali zahtevek za vračilo blaga, ki ga ni mogoče poslati v paketu, za nas pa, ko ga prejmemo.

Financiranje Če to pogodbo financirate s posojilom in pozneje izkoristite svojo pravico do vračila blaga, vas tudi posojilna pogodba ne zavezuje več, če obe pogodbi tvorita ekonomsko enoto. To velja zlasti takrat, če smo vaš posojilodajalec mi ali če vaš posojilodajalec pri financiranju sodeluje skupaj z nami. Če smo posojilo že odvedli, vaš posojilodajalec ob preklicu ali vračilu blaga v odnosu z vami sprejema naše pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz financirane pogodbe, glede pravnih posledic preklica ali vračila blaga. Če se želite v čim večji meri izogniti izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, izkoristite svojo pravico do vračila blaga in prekličite tudi posojilno pogodbo, če jo imate pravico preklicati.

Konec poduka o pravici do vračila blaga


§7 Izključitev pravice do vračila

Pravica do vračila ne velja v primeru pogodb, sklenjenih na daljavo, za dobavo blaga, ki je bilo izdelano po naročilu kupca ali je nedvoumno prilagojeno osebnim potrebam kupca.

§8 Pridržek lastninske pravice

Blago ostaja last ponudnika, dokler ni izvedeno celotno plačilo nakupne cene.

§9 Jamstvo za izdelke, garancija

(1) Za izdelke velja 2-letni garancijski rok.Garancijski rok prične teči z dnem, ko prejmete blago.
Iz garancijskega roka so izključeni tisti deli, ki so podvrženi obrabi.
(2) Ne jamčimo za škodo, ki ste jo povzročili sami, ali za pomanjkljivosti, ki so nastale zaradi vaše nepravilne uporabe, skladiščenja, upravljanja ali zaradi pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom.Pravica do povračila stroškov v primeru kupčevega popravila blaga velja samo, če popravilo ni bilo izvedeno v primernem roku, ki ste nam ga postavili vi.

§10 Končne določbe

(1) Velja pravo Zvezne republike Nemčije. Sklicevanje na Konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) je izključeno.
(2) Pri naročilu v naši spletni trgovini lahko izberete kot jezik pogodbe [VERTRAGSSPRACHEN].V primeru, da kupite blago v naši poslovalnici v Hamburgu, Nemčija, je jezik pogodbe nemščina.
(3) Če vaše splošno pristojno sodišče ni v Nemčiji ali pa ste po sklenitvi pogodbe prenesli svoje prebivališče iz Nemčije v tujino ali vaše prebivališče ni znano v času vložitve tožbe, je za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe ali se nanjo nanašajo, pristojno sodišče v Hamburgu, Nemčija.

28. 8. 2012

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Nemčija


Telefon:+386 1 8888406
Faks:+49 40 689878-828
E-pošta:info@edel-optics.si
Internet:www.edel-optics.si


Pooblaščeni direktor:Dennis Martens

Registrsko sodišče:Okrajno sodišče v Hamburgu
Številka vpisa v sodni register:HRB 108926
Identifikacijska številka za DDV:DE 264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Potrebujete pomoč?
Naša trgovina
 
Help Videos